بازکردن تیکت

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


مدیریت

ارتباط و صحبت کردن با مدیریت سایت

پشتیبانی سایت

ارتباط با پشتیبانی و گزارش مشکل و . . .

مالی

ارتباط به واحد مالی