هاست پر سرعت هلند

SPEED-21
11,000تومان ماهانه
فضا 1 گیگابایت NVMe
پهنای باند 10 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود
ادون دامین دارد
نسخه پی اچ پی 5 الی 7
کنترل پنل سیپنل CPanel
سیستم عامل کلودلینوکس
وب سرور لایت اسپید
تحویل آنی پس از پرداخت
پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
SPEED-22
15,000تومان ماهانه
فضا 2 گیگابایت NVMe
پهنای باند 20 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود
ادون دامین دارد
نسخه پی اچ پی 5 الی 7
کنترل پنل سیپنل CPanel
سیستم عامل کلودلینوکس
وب سرور لایت اسپید
تحویل آنی پس از پرداخت
پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
SPEED-23
19,000تومان ماهانه
فضا 3 گیگابایت NVMe
پهنای باند 30 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود
ادون دامین دارد
نسخه پی اچ پی 5 الی 7
کنترل پنل سیپنل CPanel
سیستم عامل کلودلینوکس
وب سرور لایت اسپید
تحویل آنی پس از پرداخت
پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
SPEED-24
23,000تومان ماهانه
فضا 4 گیگابایت NVMe
پهنای باند 40 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود
ادون دامین دارد
نسخه پی اچ پی 5 الی 7
کنترل پنل سیپنل CPanel
سیستم عامل کلودلینوکس
وب سرور لایت اسپید
تحویل آنی پس از پرداخت
پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
SPEED-25
27,000تومان ماهانه
فضا 5 گیگابایت NVMe
پهنای باند 50 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود
ادون دامین دارد
نسخه پی اچ پی 5 الی 7
کنترل پنل سیپنل CPanel
سیستم عامل کلودلینوکس
وب سرور لایت اسپید
تحویل آنی پس از پرداخت
پشتیبانی 24ساعته و آنلاین